Αρχική σελίδα

Οδική
βοήθεια
Θεσσαλονίκης

Φωτογραφίες

Ξετουμπάρισμα οχήματος
Ξετουμπάρισμα οχήματος
Οδική βοήθεια σε δρόμο ταχείας κυκλοφορίας
Οδική βοήθεια σε δρόμο ταχείας κυκλοφορίας
Πλατφόρμα με γερανό
Πλατφόρμα με γερανό
Εξυπηρέτηση εντός πόλης
Εξυπηρέτηση εντός πόλης
Ανέλκυση σκάφους
Ανέλκυση σκάφους
Οδική βοήθεια σε ορεινή περιοχή
Οδική βοήθεια σε ορεινή περιοχή
Μεταφορά επαγγελματικού φορτηγού
Μεταφορά επαγγελματικού φορτηγού
Μεταφορά Τρακτέρ
Μεταφορά Τρακτέρ
Μεταφορά τροχόσπιτου
Μεταφορά τροχόσπιτου
Δυνατότητα ανέλκυσης δύο οχημάτων ταυτόχρονα
Δυνατότητα ανέλκυσης δύο οχημάτων ταυτόχρονα
Ανέλκυση χωματουργικού μηχανήματος
Ανέλκυση χωματουργικού μηχανήματος